Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 12, 861 - 861

Sociale psychiatrie

Het verlangen erbij te horen. Transmuralisering en geestelijke verzorging in de ggz

Arends, C.

KSGV, Tilburg 2003 156 pagina's , ISBN 9075886233, € 14,50

Dit is een vlot leesbaar en zeer verzorgd boekje dat wellicht een gat in de markt aanboort. De auteur, zelf geestelijk verzorger, positioneert het 'pastorale werk' binnen de vrij recente evolutie van de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder die van transmuralisering en netwerkvorming. Hij stelt dat ook de pastoraal werker de 'instelling' moet verlaten om in die ontwikkelingen te stappen. Het is immers van belang ervoor te waken dat ook de geestelijke begeleiding in de thuissituatie meer aandacht krijgt. Met een aantal treffende gevalsbeschrijvingen schetst hij de geestelijke nood van enkele cliënten. Het hangt van allerlei factoren af of de pastor de cliënt daarin dan zelf tegemoetkomt, dan wel als bemiddelaar optreedt ten behoeve van de opbouw van een 'zingevingsnetwerk'. De praktijk uit dit boekje is gesitueerd in Amersfoort. Arends' analyse van de liturgische versnippering aldaar leert dat ook de draagkracht van religieuze groeperingen beperkt is, én dat ze niet per definitie openstaan voor een nieuwe doelgroep. Na het lezen van dit boekje besef je plots dat ook de pastoraal werker een figuur kan zijn binnen de netwerkgedachte, en mijns inziens is dit niet altijd vanzelfsprekend. De auteur, zelf geestelijk verzorger in een regionaal centrum, schreef dit alles recht uit het hart !

J.P. Dziergwa