Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 7, 458 - 458

Psychopathologie

Essstörungen

Schweiger, U., Peters, A., & Sipos, V.

Thieme, Stuttgart 2003 203 pagina's, isbn 3 13 128221 5, € 49,95 ,

Dit boek over de behandeling van eetstoornissen is vooral bedoeld voor artsen in opleiding tot psychiater en/of huisartsen en internisten die zich psychotherapeutisch willen bekwamen (in Duitsland een aparte erkenning). Het wil vooral een praktische gids zijn met beknopte en overzichtelijke informatie. Het theoriedeel is daarom beperkt en vermeldt opvallend weinig (zeker voor een Duits boek) psychodynamische gezichtspunten. Eigenaardig is dan weer het veel te uitgebreide hoofdstuk over psychobiologie dat weinig praktijkrelevante informatie biedt (ik zie de verklaring voor dit onnodige zijpad in het feit dat een van de auteurs een endocrinoloog is!). Het leeuwendeel van het boek gaat over behandeling en is pragmatisch opgebouwd: therapiesetting, behandeldoelen, psychoeducatie (met opvallende aandacht voor zelfmanagement van patiënten), eetprotocol, therapiecontracten, behandeling van somatische complicaties. Deze informatie is erg gedetailleerd en is erg bruikbaar. Vervolgens worden heel beknopt enkele behandelmethoden besproken (farmacotherapie, cognitieve therapie, dialectische gedragstherapie, stressmanagement) en komen probleemsituaties in de behandeling aan bod. De behandeling van comorbide psychiatrische problemen krijgt een apart hoofdstuk toebedeeld. Dit voldoet echter niet aan de verwachtingen, omdat het doorgaans blijft bij een beschrijving van comorbide stoornissen en er helemaal geen praktijkgerichte adviezen worden gegeven. Hetzelfde geldt voor het volgende hoofdstuk dat gewijd is aan comorbide somatische aandoeningen. Het boek sluit af met losse beschouwingen over valkuilen in de behandeling en over preventie. Merkwaardig genoeg wordt nauwelijks aandacht aan de familie besteed en problemen bij de samenwerking (verwijzing) tussen disciplines komen evenmin aan bod. Mijn slotindruk is erg gemengd. Het centrale deel over behandeling (ongeveer 90 pagina's) is erg nuttig en vlot leesbaar omdat de auteurs helder hun werkwijze beschrijven. De rest van het boek is onevenwichtig of overbodig.

 

W. van der Eycken