Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 7, 490 - 490

Psychopathologie

Understanding and treating the Pathological Gambler

Ladouceur, R., Sylvain, C., Boutin, C., & Doucet, C.

John Wiley & Sons, Chichester 2002 183 pagina's, isbn 0470 84378 0, € 41,30 ,

Pathologisch gokken zit duidelijk in de lift, getuige het toenemende aantal publicaties over dit thema. Robert Ladouceur, professor psychologie aan de Laval Universiteit in Quebec is een autoriteit op dit gebied. Understanding and treating the Pathological Gambler is een neerslag van de stapsgewijze behandeling van gokkers, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Cognitieve misvattingen over gokken worden stelselmatig opgespoord en gecorrigeerd, terwijl er ook aan gedragsbeïnvloedende interventies én - tegenwoordig in elk behandelingsprotocol voor verslaving opgenomen - terugvalpreventie wordt gedaan. Het is ergerlijk dat referenties naar onderzoeken en auteurs in dit boek totaal ontbreken. Het eerste boek zonder auteursindex dat we recenseren! Ladouceur claimt voor zijn methode, die totale abstinentie beoogt, een succespercentage van 80%! Referenties naar vergelijkend effectiviteitonderzoek blijven echter achterwege. Wel geeft hij aan: 'Spanish researchers have also tested the effectiveness of diverse cognitive-behavioral techniques' (p. 34), maar nergens in de publicatie komen we te weten, wie deze Spanjaarden zijn en hoe hun onderzoeksopzet er uitzag. De beschreven methode heeft veel gemeen met de 'leefstijltrainingen' voor allerhande vormen van afhankelijkheidsproblematiek, die tegenwoordig in Nederland gepropageerd worden. Het is altijd fijn te vergelijken met wat men in andere landen zoals Canada aan behandelingen aanbiedt. Toch nog een laatste opmerking over de beperkingen van deze therapeutische aanpak. 'It is also possible that gamblers will find the treatment simplistic and claim that their problem has deeper roots than the therapist thinks ... it should be clearly reiterated that this therapy is interested in the factors that maintain gambling habits rather than their causes' (p. 156). Wanneer u zich in dit statement kunt vinden en uw cliënten willen het spel (van de therapie) meespelen, bestel dan deze publicatie en ga ermee aan de slag!

 

P. Roosen