Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 2

Editorial

B.C.M. Raes

Forensische psychiatrie: enkele opmerkingen bij hedendaagse ontwikkelingen, 65 - 66

New research

C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg

Antipsychotic drugs and psychotropic comedication at a long-stay ward, 67 - 74

Review article

W.P.A. van Rooij, E.M. van Gent

The relationship between manic-depressive illness and multiple sclerosis, 75 - 86

Review article

K.C.E.E.R. Catthoor, M. De Hert, J. Peuskens

Stigma and Schizophrenia, 87 - 96

Review article

W.G.E. Kuyck, R. Vonk

Cycloid psychosis: a forgotten diagnosis?, 97 - 108

Case report

C.F. Aalbersberg

Mifepristone in the treatment of psychotic depression. A case study , 109 - 113

Letter to the editor

E. Knoppert-van der Klein

Reactie op 'De bipolaire stoornis, antidepressiva en de inductie van een (hypo)manie. Een systematisch overzicht', 115 - 116