Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Varia

The therapist's internet handbook

Stamps, R.F., & Barach. P.M.

W.W. Norton & Company, London 2001 368 pagina's, ISBN 0 393 70342 8, £47

Dit werk geeft een encyclopedisch overzicht van de op het moment van opstellen bestaande internetsites over allerhande psychiatrische onderwerpen: webpagina's vanwege professionelen, patiënten- en zelfhulpgroepen, en ook pagina's voor een breed publiek. Het werk vermeldt ook discussiegroepen, met de klaarblijkelijke bedoeling de communicatie en discussie via het internet te bevorderen. Het boek gaat vergezeld van een cd-rom met daarop de koppelingen naar de beschreven sites.

Behalve een opsomming van internetsites, met een korte bespreking van elke site, bevat het boek eigenlijk weinig of geen oorspronkelijke gegevens. Over psychiatrische onderwerpen sec is - behalve een korte beschrijving van de verschillende diagnostische categorieën - in dit werk niets terug te vinden. In essentie is het boek dan ook weinig meer dan een zeer lange lijst van internetadressen met commentaar.

De keuze voor een boek om een dynamisch geheel als het internet te benaderen, lijkt minder geslaagd. De inhoud van het internet verandert zo snel dat het boek op moment van verschijnen al een stuk verouderd is, en binnen de kortste keren zijn een heleboel beschreven links alweer verbroken, wat betekent dat ze verwijzen naar pagina's die niet meer bestaan. Bovendien is het world wide web voorzien van meerdere uitstekende zoekmachines, die veel sneller worden geactualiseerd dan mogelijk is via drukwerk.

Een specifiek probleem voor ons taalgebied ten slotte, is dat het boek uitsluitend gaat over Engelstalige sites, hoewel het via links misschien soms toch mogelijk is in een Nederlandstalige omgeving terecht te komen. Het boek lijkt me dan ook vooral geschikt voor beginners op het internet, die het gemakkelijker of veiliger vinden aan de hand van een boek de eerste stappen te zetten. Wilt u eens rustig in een boek snuffelen naar wat er allemaal op het vlak van de psychiatrie bestaat op het wereldwijde web, dan is dit werk een mogelijkheid. Bent u echter een ervaren internetgebruiker die met een tablet PC constant aan het internetten is via de diverse hot spots in hotels en luchthavens, dan kunt u dit boek beter links laten liggen.

G. de Bruecker