Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Forensic Psychiatry

Aggression & Antisocial Behavior in Children and Adolescents. Research and Treatment

Connor, D.F.

The Guilford Press, New York 2002 480 pagina's, ISBN 1 57330 738 2, £38

Het is bepaald niet vanzelfsprekend om thans nog als enige auteur een alomvattend boek te schrijven over antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren, zeker als het je bedoeling is er een multidisciplinair verhaal van te maken. Connor heeft aangetoond dat het nog kan.

Dit boek behandelt achtereenvolgens: risicofactoren van agressie (zowel psychosociale, psychobiologische als neurobiologische), belangrijke aspecten van de diagnostiek en ten slotte mogelijkheden van behandeling. Het geheel wordt gepresenteerd vanuit diverse invalshoeken - criminologisch- maatschappelijk, psychologisch en psychiatrisch - en geeft daardoor een mooi overzicht van de huidige kennis ter zake. Inleidend wordt het concept agressie uitvoerig besproken, waarbij oog is voor uiteenlopende verklaringsmodellen.

Connor schreef het boek voor de grote groep hulpverleners die werken met antisociale jongeren en die een meer gedegen achtergrondkennis willen verwerven over deze problematiek. Dankzij de gestructureerde opbouw en de nauwkeurige aandacht voor de basale aspecten van de kennis, is het boek geschikt voor een breed publiek. Voor de meer gespecialiseerde lezer kunnen de gedetailleerde inleidingen overbodig zijn en vervelend overkomen. Een bondig en duidelijk overzicht is natuurlijk steeds welkom en de inleidende paragrafen kunnen uiteraard overgeslagen worden.

Het boek is aangenaam geschreven, in een stijl die uitnodigt om verder te lezen. De structuur is helder, met een duidelijke opbouw. De uiteenzettingen zijn duidelijk en de auteur toont inzicht in de problematiek van antisociaal gedrag bij kinderen. Tegelijkertijd vormt de brede focus van dit boek een beperking. Hoewel de bronreferenties redelijk recent zijn, lijken sommige hoofdstukken, vooral die met betrekking tot de neurobiologie, reeds verouderd. Geïnteresseerden die uit dit boek de laatste bevindingen willen halen, zullen hierdoor eerder ontgoocheld zijn. Bepaalde aspecten, onder meer de genetische, ontbreken. Toch moet worden vermeld dat de geboden overzichten, ook in het hoofdstuk over de neurobiologie, mooi en duidelijk gepresenteerd zijn en de moeite waard zijn om te lezen.

Al met al een aan te raden boek voor personen die met antisociale kinderen en jongeren werken en die een grondige basiskennis willen verwerven over deze problematiek. Hoewel het een interessant en goed leesbaar boek is met een duidelijke opbouw, moet men het niet raadplegen om er de allerlaatste kennis uit te halen.

R.R.J.M. Vermeiren