Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Psychopathologie

Brain Injury and Mental Retardation. Psychopharmacology and Neuropsychiatry

Gualtieri, C.T.

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2002 510 pagina's, ISBN 0 7817 3473 8, $89,95

Dit boek behandelt de neuropsychiatrische en neurologische problemen en behandeling van mensen met een traumatisch hersenletsel of met mentale retardatie. De praktiserende psychiater wordt vaak met deze problematiek geconfronteerd en de literatuur die hierover bestaat, is verspreid over multipele boeken en publicaties.

De auteur bespreekt in klare taal de etiologie, de symptomatologie en de mogelijke behandelingen van de verschillende aandoeningen. Slechts enkele malen wordt dieper ingegaan op de theoretische achtergrond en dan nog slechts als dat een beter begrip van de aandoening vergemakkelijkt. De voorgestelde indelingen en behandelingen zijn erg up-to-date. Er staat zelfs een stukje in over (het ontbreken van) de invloed van de mobiele telefonie (gsm) op het neurocognitieve functioneren.

Naast de hoofdstukken over de ziektebeelden, wordt er in afzonderlijke hoofstukken uitgebreid ingegaan op de verschillende klassen van psychofarmaca. Het hoofdstuk over de voorbijgaande gevolgen van traumatische hersenletsels zal de verzekeringsgeneeskundigen zeker interesseren. Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een uitgebreide referentielijst. De index is volledig en duidelijk. Een minpunt is de kleine druk, die langdurig lezen vermoeiend maakt.

De grote verdienste van dit werk is dat het alle gegevens over aangeboren en niet-aangeboren hersenafwijkingen samenbrengt; het boek mag dan ook zeker als standaardwerk betiteld worden.

H. Hauman