Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Psychopathologie

Vrouwenhulpverlening in praktijk. Methodisch werkboek voor hulpverlening aan vrouwen met ernstige trauma's

Wolf, E.J.R.M.

SWP, Amsterdam 2002 128 pagina's, ISBN 90 6665 422 8, € 13,50

Begin jaren negentig werd door PameijerKeerkring en de regionale instelling voor begeleid wonen (ribw) Rijnmond een beschermde woonvoorziening voor vrouwenhulpverlening opgericht, bestemd voor vrouwen met ernstige trauma's ten gevolge van seksueel geweld. Het huidige boek is een weerslag van de visie en methode die het team heeft ontwikkeld voor de hulpverlening aan deze vrouwen. Men is erin geslaagd de uitgangspunten van de vrouwenhulpverlening, zoals aandacht voor socialisatie, levensgeschiedenis en autonomie, te integreren met de reguliere psychiatrische behandeling en diagnostiek.

De auteur beschrijft de uitgangspunten en methoden van de vrouwenhulpverlening, veelvoorkomende psychiatrische stoornissen en symptomen bij getraumatiseerde vrouwen (waaronder borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische stressstoornis, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen en conversie, automutilatie, middelenmisbruik), en aanbevelingen voor hulpverlening en bejegening. Zowel in de verklaringsmodellen als in de hulpverleningsmethodiek zijn de ideologie en visie van de vrouwenhulpverlening duidelijk herkenbaar, en niet iedere lezer zal zich hierin kunnen vinden.

Hoewel het boekje oorspronkelijk bedoeld was voor hulpverleners binnen de ribw, is het goed bruikbaar voor alle verpleegkundigen, psychotherapeuten, en psychiaters die getraumatiseerde vrouwen behandelen of kennis willen maken met vrouwenhulpverlening. Het is eenvoudig en toegankelijk geschreven en zeer schematisch van opzet. Hierdoor heeft de tekst enigszins het karakter van een kookboek, met puntsgewijze richtlijnen en aanbevelingen in de trant van: 'wat te doen bij …' Deze beknoptheid maakt het boek enerzijds geschikt voor onderwijs en als naslagwerkje, anderzijds komt zij de leesbaarheid niet ten goede en blijft de tekst daardoor wat oppervlakkig.

C.M.TH. Gijsbers van Wijk