Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Psychopathologie

International Handbook of Social Anxiety. Concepts, research and interventions relating to the self and shyness

Crozier, W.R., & Alden, L.E. (Red.)

John Wiley & Sons, Chichester 2001 563 pagina's, ISBN 0 471 49129 2, £90

Waarom neemt sociale angst toe in de westerse wereld? Wat is dit voor samenleving die een zo wijdverspreid gevoel van sociaal onbehagen bij haar leden teweegbrengt? Waarin verschilt de perceptie van verlegenheid in Aziatische culturen van de onze? Waarom gaat een individu door blozen opvallen, juist op het moment dat hij of zij dat helemaal niet wil? Wat is de evolutionaire betekenis van sociale angst? Waar moet men op letten in de diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelopties?

Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in 23 hoofdstukken, geschreven door 39 auteurs uit allerlei disciplines. Op basis van resultaten van longitudinaal onderzoek wordt sociale angst vanuit een ontwikkelingsperspectief benaderd. Sociale angst is geassocieerd met een verhoogd zelfbewustzijn in sociale situaties en een sterke neiging tot zelfdepreciatie van de eigen sociale competentie. Sociaal angstige individuen hebben een hoge gevoeligheid ontwikkeld voor prikkels van mogelijke sociale bedreigingen en van mogelijk verlies van reputatie, waarbij zij zich coping-strategieën eigen maken die averechts werken. Sociale inhibitie is een relatief stabiele karaktertrek vanaf de kindertijd tot in de volwassenheid. Toch is de relatie tussen sociale inhibitie en het ontwikkelen van een 'stoornis' minder sterk dan men zou verwachten.

In het boek wordt de nodige aandacht besteed aan definities en nadere precisering van aspecten van sociale angst. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen schaamte, schuld, gêne en verlegenheid? Hoe zinvol is het in de dsm-iv geïntroduceerde onderscheid tussen de sociale angststoornis en de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis? Vanuit klinisch perspectief komen verfijnde diagnostiek en psychotherapeutische en farmacotherapeutische interventies aan bod.

Deze geslaagde bundel is een aanrader voor onderzoekers en behandelaars die zich willen verdiepen in het fenomeen sociale angst en niet bang zijn onderling verschillende visies naast elkaar te zien staan.

R.J. Verkes