Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Psychopathologie

Overcoming Depression: a Practical Workbook. A Five Areas Approach

Williams, C.

Arnold, Londen 2001 200 pagina's, ISBN 0 340 76383 3, £19,99

Dit werkboek is geschreven door een cognitieve gedragstherapeut uit Schotland. Het is bedoeld als een werkboek voor depressieve patiënten. De patiënten moeten wel in staat zijn in 1 à 2 weken een hoofdstuk door te nemen. Ze moeten dus niet al te veel last hebben van concentratiestoornissen. Het werken met dit boek kan gecombineerd worden met het gebruik van antidepressiva. Zoals in de inleiding staat, moet een Engelstalige tussen de 10 en 14 jaar het begrijpen. Het boek bevat vele praktische oefeningen die gemakkelijk te maken zijn. De structuur van de hoofdstukken is gebaseerd op cognitief-gedragstherapeutische principes. Het boek bestaat uit 10 hoofdstukken die werkboeken worden genoemd. Men kan alle werkboeken zelf doen, en in het meest ideale geval worden, nadat een werkboek af is, de resultaten binnen 10 minuten met de huisarts of een andere hulpverlener besproken.

De hoofdstukken gaan over de vijf mogelijke veranderingen of klachtengebieden die veroorzaakt zijn door een depressieve stoornis: veranderingen in relaties, veranderingen in denken, veranderingen in gedrag, veranderingen in lichamelijke symptomen en veranderingen in stemming. Zo worden in de werkboeken bijvoorbeeld de negatieve cognities behandeld waarmee een depressie gepaard kan gaan en wat je daar aan kan doen; ook worden de medicatie en de slaapstoornissen besproken en wat daarvoor mogelijke oplossingen zijn. Het laatste hoofdstuk is bedoeld voor de hulpverlener, hierin worden de principes van de cognitieve therapie uitgelegd en worden instructies gegeven voor het gebruik van het boek en voor motivatie van patiënten.

Dit boek is een goed werkboek voor een groep patiënten met een lichte tot matig ernstige depressieve stoornis die ambulant behandeld kunnen worden. Het is praktisch en helder met nuttige lijstjes, tabellen en tekeningen. Het maakt goed gebruik van cognitieve-gedragstherapeutische principes die werkzaam kunnen zijn bij deze patiënten en het is een aanvulling op medicamenteuze behandeling. Huisartsen en ook psychiaters zouden er goed gebruik van kunnen maken. Het grootste bezwaar is dat het in het Engels geschreven is, maar het is zeker een vertaling waard.

W.W. van den Broek