Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

General Psychiatry

The Maudsley handbook of practical psychiatry (4de druk)

Goldberg, D. & Murray, R. (Red.)

Oxford University Press, Oxford 2002 210 pagina's, ISBN 0 19 851609 6, £19,95

Dit boekje is vooral geschreven voor arts-assistenten in opleiding tot psychiater. Het is een klein handzaam boekje dat in de zak van een doktersjas past. Het gaat voornamelijk over het psychiatrisch onderzoek. Er wordt ingegaan op speciale situaties, zoals het psychiatrisch onderzoek bij kinderen en het neuropsychiatrisch onderzoek. Ook moeilijke situaties, zoals het doen van het psychiatrisch onderzoek bij erotiserende patiënten en het omgaan met patiënten die een cadeau meebrengen, worden in dit boek besproken. Het geeft daarna korte beschrijvingen van speciale problemen die je bij een patiënt kan tegenkomen, zoals suïcidaliteit of alcohol- en drugsmisbruik. Daarna volgt een korte beschrijving van acute interventies bij verschillende toestandsbeelden: acute psychose, katatonie, eetstoornissen, enzovoorts. Afsluitend is er een hoofdstuk over de weten regelgeving binnen de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk.

Het niveau van de beschrijving van het psychiatrisch onderzoek is redelijk. Er is echter een Nederlands boek (Hengeveld & Schudel 2003) dat veel beter is. De keuze van de speciale problemen is nogal arbitrair. Het hoofdstuk daarover is aardig geschreven, maar de acute interventies doen nogal kookboekachtig aan. Een risico van dit soort boekjes is dat er te veel in het boekje gekeken wordt en te weinig naar de patiënt. Gezien de aanwezigheid van Nederlandse alternatieven is dit boekje alleen te overwegen voor sterk geïnteresseerden.

Literatuur

Hengeveld, M.W., & Schudel, W.J. (2003). Het psychiatrisch onderzoek (3e druk). Utrecht: de Tijdstroom.

W.W. van den Broek