Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

General Psychiatry

Emergency Psychiatry

Allen, M.H. (Red.)

American Psychiatric Publishing, Washington 2002 198 pagina's, ISBN 1 58562 070 X, £24,50

Het handboek Emergency Psychiatry geeft een vrij volledig overzicht van de actuele onderwerpen in de urgentiepsychiatrie.

In de eerste twee hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende functies van de urgentiepsychiatrie, de hieraan gekoppelde organisatie van zorg en de medisch-psychiatrische evaluatie. Twee volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de opvang van de suïcidale en geagiteerde/agressieve patiënt. Een vijfde hoofdstuk beschrijft kort de plaats en praktijk van psychosociale interventies. Hoewel de auteurs zich richten op een breed publiek (psychiaters in verschillende systemen van zorgverstrekking, andere werkers in de geestelijke gezondheidszorg, urgentieartsen) is het handboek vooral medischpsychiatrisch ingevuld. Voor deze medischpsychiatrische tak bevat het dan ook een schat aan informatie en vrij volledige literatuurverwijzingen.

Het relatieve overwicht van de eerste twee hoofdstukken sluit aan bij recente ontwikkelingen in de urgentiepsychiatrie: het zoeken naar een eigen plaats (structuur, functie) en woordenschat (diagnostiek) binnen de geestelijke gezondheidszorg (vaak lokaal georganiseerd en aan veranderingen onderhevig). Hoewel geregeld verwezen wordt naar het treatment model (kortdurende behandeling in psychiatrische crisisdiensten als aanvulling op een fortress model en gatekeeper model) bieden de auteurs hiervoor weinig diagnostische en therapeutische handvatten. Dit komt verder tot uiting in de mindere kwaliteit en onvolledigheid van het laatste hoofdstuk over psychosociale interventies: jammer genoeg exemplarisch voor de moeilijke integratie van crisisinterventie en urgentiepsychiatrie, die zich nagenoeg onafhankelijk ontwikkelen.

De conclusie luidt dat Emergency Psychiatry een belangrijke bijdrage levert aan de urgentiepsychiatrie. Het boek biedt een vrij volledig overzicht van de literatuur en geeft richting aan deze nog jonge discipline. Beperkingen zijn de vooral medische invalshoek, het niet verder uitwerken van een eigen behandelingsmodel en de afwezige integratie van crisisinterventietheorieën. Toch is dit boek een aanrader voor elke hulpverlener die vanuit de verte of van dichtbij met urgentiepsychiatrie te maken heeft.

J. De Fruyt