Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

General Psychiatry

Pure Madness. How fear drives the mental health system

Laurance, J.

Routledge, London/New York 2003 198 pagina's, ISBN 0 415 36980 0, £9,99

Nooit eerder is de verontwaardiging van de Engelse bevolking over zinloos geweld door geestestijdschrift voor psychiatrie 45 (2003) 12 739 algemene psychiatrie zieke mensen zo groot geweest. Moordaanslagen als die op ex-Beatle George Harrison en de bekende tv-persoonlijkheid Jill Dando hebben het vertrouwen in het systeem van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ernstig geschokt. In brede kring wordt het beleid van deïnstitutionalisering als mislukt beschouwd, omdat het te veel mensen op straat zou hebben gebracht die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. Onder invloed van de publieke opinie heeft de Britse regering de grootste verandering sinds veertig jaar aangekondigd in de wetgeving aangaande de geestelijke gezondheidszorg en een draconisch wetsvoorstel ingediend, dat de voorzieningen 'safe, sound and supportive' moet maken.

Voor Pure Madness heeft Laurance het hele eiland afgereisd om de zorg voor psychiatrische patiënten in kaart te brengen. Op basis van plaatselijk onderzoek, interviews en gevalsbeschrijvingen komt hij tot de conclusie dat de zorg wordt gestuurd door angst en dat beheersing van het gevaar door fysieke of chemische maatregelen de hoogste prioriteit heeft. De patiënten zelf blijken toenemend ontevreden met de door medici gedomineerde voorzieningen en eisen juist minder dwang en een grotere betrokkenheid van de hulpverleners. Tenzij de overheid het juiste midden weet te vinden tussen zorg en beheersing, zo waarschuwt de auteur, zullen de risico's alleen maar toenemen.

Ook in Nederland zal dit meeslepend geschreven boek niemand met hart voor de ggz onverschillig laten.

Paul Hodiamont