Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 9

Editorial

F. Boer

Kennisoverdracht, 537 - 538

Essay

M.A. Verkerk, L. Polsta, M. de Jonge

Coercion in health care , 539 - 548

State-of-the-art-article

R.J. van der Gaag

Autism spectrum disorder: causality, 549 - 558

Review article

D. Hendrickx, G. Lietaar

Heterosexism and internalised heterosexism among homosexuals, 559 - 568

Case report

A.J.K. Hondius, J.R. van Veldhuizen

The BOPZ law, the WGBO law or towards a new compulsory treatment law? , 569 - 573

Case report

J.J.A. Jongeleen, C.L. Mulder

Balancing intervention and respect for autonomy. Two case studies , 575 - 578

Referaat

R.C. van der Mast, G. Pieters

Referatenrubriek, 579 - 579

Referaat

S. Wind

Medische informatie in de moedertaal wordt beter onthouden, 580 - 580

Referaat

A.A. de Lely, W.W. van den Broek

Medicamenteuze vervolgbehandeling na elektroconvulsietherapie, 580 - 581

Letter to the editor

D. Denys

Reactie op 'Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen', 583 - 584