Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Recensentenregister: A.J.L.M. van Balkom

Stemmings- en angststoornissen

2011/12

Het nieuwe zwart. Rouw, melancholie en depressie (Vert. R. van de Weijer & S. Wagenaar) , 947 - 948

Leader, D.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2009/12

Tourette Syndrome. In de serie The Facts (2de druk), 930 - 930

Robertson, M., & Cavanna, A.

Algemene psychiatrie

2007/7

American Psychiatric Association Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders. Compendium 2006, 443 - 444

American Psychiatric Association

Algemene psychiatrie

2007/7

Quick Reference to the American Psychiatric Association. Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders. Compendium 2006, 443 - 444

McIntyre, J.S. & Charles, S.C. (Red.)

Psychotherapie algemeen

2006/12

Clinician's Handbook of Adult Behavioral Assessment, 972 - 972

Hersen, M. (Red.)

Algemene psychiatrie

2006/12

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry (5de druk), 931 - 932

Gelder, M., Harrison, P., & Cowen, P. (Red.)

Algemene psychiatrie

2005/12

Psychiatry (3de druk). In de reeks Oxford Core Texts, 853 - 854

Gelder, M., Mayou R., & Geddes, J.