Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Recensentenregister: B.C.M. Raes

Forensische psychiatrie

2009/7

Stoornis en delict. Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken, 504 - 504

Blansjaar, B.A., Beukers, M.M., & van Kordelaar, W.F. (Red.)

Forensische psychiatrie

2007/7

Capita Selecta van de Forensische Psychiatrie anno 2006, 479 - 479

Oei, T.I., & Groenhuijsen, M.S. (Red.)

Forensische psychiatrie

2005/7

Het psychisch onvermogen terecht te staan. Waarborg of belemmering van het recht op een eerlijk proces, 466 - 466

Bal, P.,& Koenraadt, F.

Forensische psychiatrie

2003/7

Care of the mentally disordered offender in the community

Buchanan, A. (Red.)

Forensische psychiatrie

2003/12

Motivating Offenders to Change. A Guide to Enhancing Engagement in Therapy

McMurran, M.