Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Recensentenregister: T.K. Birkenhäger

Stemmings- en angststoornissen

2009/7

Depression. In de reeks Oxford Psychiatry Library, 469 - 470

Lam, R.W. & Mok, H.

Stemmings- en angststoornissen

2008/7

Psychotic Depression, 434 - 434

Swarts, C.M., & Shorter, E.

Biologische psychiatrie

2003/12

Antidepressiva 2002. Een leidraad voor het rationeel omgaan met antidepressiva bij de behandeling van patiënten met een depressie

De Jonghe, F., & Swinkels J.