Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Recensentenregister: L. De Backer

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2017/6

De JIM-aanpak. Het alternatief voor uithuisplaatsing van jongeren, 381 - 381

Levi Van Dam, Sylvia Verhulst

Algemene psychiatrie

2015/5

The addiction casebook, 381 - 382

Petros Levounis, Abigail J. Herron

Verslaving en eetstoornissen

2015/4

Clinical manual of addiction psychopharmacology (2de dr.), 296 - 297

Henry R. Kranzler, Domenic A. Cirualo, Leah R. Zindel, Red.

Algemene psychiatrie

2013/7

Impact van suïcide op GGz-medewerkers, 506 - 507

Floris Bijlsma