Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Recensentenregister: R. Keet

Algemene psychiatrie

2010/12

Assertive Community Treatment. Bemoeizorg voor patiënten met complexe problemen (2de, herz. druk), 841 - 841

Mulder, N. (Red.) & Kroon, H. (Red.)

Algemene psychiatrie

2010/12

Bemoeizorg. Eenvoudige tips voor moeilijke zorg. Voor iedereen die werkt met mensen met een psychiatrische stoornis. , 840 - 840

Tielens, J., & Verster, M.