Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Recensentenregister: A.M.J. Franswa

Cognitieve en gedragstherapie

2011/7

Cognitieve therapie bij sociale angst, inclusief dvd en werkboek voor de cliënt , 482 - 483

Voncken, M.J. & Bögels, S.M.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2010/7

Bedwing je dwang. Werkboek, 490 - 491

Wolters, L., de Haan, E., & Paauw, C.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

2010/7

Behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en adolescenten. Met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol Bedwing je dwang. In de reeks Kind en Adolescent Praktijkreeks Bedwing je dwang. Werkboek, 490 - 491

Wolters, L., de Haan, E., & Paauw, C.

Stemmings- en angststoornissen

2010/12

Als je man, dochter, zus… depressief is, 852 - 852

Buijssen, H.