Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Recensentenregister: M. Nijs

Algemene psychiatrie

2021/4

De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen, 309 - 309

Bernard Sabbe, Luc Braeckmans

Algemene psychiatrie

2019/10

The Art and science of brief psychotherapies. A practitioner’s guide (3de ed.), 734 - 734

Mantosh J. Dewan, Brett N. Steenbarger, Roger P. Greenberg, Red.

Algemene psychiatrie

2018/1

Affectfobietherapie in de praktijk, 64 - 65

Quin Van Dam

Algemene psychiatrie

2018/1

Theorie en praktijk van supervisie in de ggz, 64 - 64

Ruud Beunderman, Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjes,Fatima Van Der Maas (red.)

Algemene psychiatrie

2016/9

Beterweters. Van lastige naar optimale interacties in de (g)gz, 673 - 673

Fredrike Bannink, René den Haan

Psychoanalyse

2015/8

Psychoanalyse en psychoanalytische therapie in de praktijk, 619 - 619

Jeremy Safran

Algemene psychiatrie

2014/10

Leerboek transactionele analyse, 694 - 695

Moniek Thunnissen, Anne De Graaf, Red.

Algemene psychiatrie

2013/12

Positieve supervisie en intervisie, 977 - 977

Frederike Bannink

Persoonlijkheidsstoornissen

2007/12

The American Psychiatric Publishing Textbook of Personality Disorders, 921 - 922

Oldham, J.M., Skodol, A.E., & Bender, D.S. (Red.)