Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Recensentenregister: L. Baudewijns

Mentale retardatie en ontwikkelingsstoornissen

2008/12

Kom Binnen. Therapeutische ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap. Een praktijkboek voor hulpverleners en therapeuten. In de reeks SEN-publicaties, 802 - 802

Vandeweerdt, M., Travers, E., & Bauwens, A.

Psychopathologie

2007/7

Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen, 456 - 457

Došen, A.

Ontwikkelingsstoornissen

2007/12

Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid (4de druk), 919 - 919

Kraijer, D., & Plas, J.

Ontwikkelingsstoornissen

2007/12

CAMDEX-DS. The Cambridge Examination for Mental Disorders of Older People with Down's Syndrome and Others with Intellectual Disabilities , 918 - 918

Ball, S., Holland, T., Huppert, F.A., Treppner, P., & Dodd, K.