Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Recensentenregister: A. Liégeois

Algemene psychiatrie

2017/7

Scepticisme als vorm van geloof. Beschouwingen van een godsdienstpsycholoog, 445 - 446

Patrick Vandermeersch

Algemene psychiatrie

2016/12

Maak buigzaam wat verstard is. Buytendijk en de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid, 904 - 905

Ruud Abma

Algemene psychiatrie

2015/11

Zuinig op zin. Aandacht voor zingeving als kostenpost en als winstfactor in de zorg, 851 - 851

Gerrit Glas, Richard Janssen, Erwin Van Meekeren, Magda Coture, Koen De Fruyt, Albert Verleyen, Frank Schaffler

Algemene psychiatrie

2014/12

Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit, 833 - 834

Walter Krikilion