Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: foetale programmering

Accreditatieartikel

2019/7

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 442 - 442

Overzichtsartikel

2018/10

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stress­factoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 699 - 709