Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: su��cide

Klinische Praktijk

2019/1

F. Koolen, J.A. Schippers, A.M.L. Oude lashof, C. Leue

Hiv, antiretrovirale therapie en suïcidaliteit; een multidisciplinaire gevalsbeschrijving en bijbehorend neuro-immunologisch model, 57 - 61

Klinische Praktijk

2018/9

A.W. Braam, D.W.G.M. Tijdink

Zelfdoding door een aios psychiatrie – reflectie en postventie, 637 - 641

Onderzoeksartikel

2018/9

M.H. de Groot, R.T. Kleppe, E. Pols, R.F.P. de Winter, A.J.F.M. Kerkhof

Datagestuurd leren van suïcidale incidenten met KEHR SUICIDE: GGz Eindhoven als praktijkvoorbeeld, 581 - 591