Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: fact

Klinische Praktijk

2020/5

K.M.L. Huijbregts, L.H. Grobbink, M. Jansen, E.J. Verhoeven, F.E. van Dijk

Monitoren met vier herstelfasen; eerste ervaringen binnen FACT, 385 - 392

Onderzoeksartikel

2018/6

N. Martens, M. Destoop, B. Goossens, G. Dom

Verpleegkundige somatische en farmacologische zorg binnen Vlaamse 2b-teams: een crosssectioneel verkennend onderzoek, 374 - 385