Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: shared decision making

Proefschriftartikel

2020/12

D. Jacobs, J. Steyaert, K. Dierickx, K. Hens

Hoe ouders en hulpverleners een diagnose autismespectrumstoornis van een jong kind ervaren: een klinisch-ethische studie, 1059 - 1066

Onderzoeksartikel

2019/8

N.E.D.M. Frankowski, K.P. Grootens, C.A. van der Stelt, A. Noort, R.J. van Marum

‘Zegt u het maar, u bent de dokter’; patiënten op langdurige psychiatrische verblijfsafdelingen over hun medicatie, 527 - 535

Proefschriftartikel

2019/7

M.J. Metz, M.A. Veerbeek, I. Elfeddali, E. de Beurs, C.M. van der Feltz-Cornelis, A.T.F. Beekman

Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars, 487 - 497

Overzichtsartikel

2018/6

M.J. Metz, M.A. Veerbeek, I. Elfeddali, E. de Beurs, C.M. van der Feltz-Cornelis, A.T.F. Beekman

Het begrip ‘beslissingsambivalentie’ (decisional conflict) en de bruikbaarheid ervan bij de evaluatie van gedeelde besluitvorming, 397 - 402