Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: suïcidaal gedrag

Oorspronkelijk artikel

2017/4

L. Favril, F. Vander Laenen, K. Audenaert

Suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen: prevalentie en samenhang met psychische distress, 203 - 211

Oorspronkelijk artikel

2017/3

R.F.P. de Winter, M.H. de Groot, M. van Dassen, M.L. Deen, D.P. de Beurs

Het vóórkomen van suïcidaal gedrag en suïcidepogingen bij de psychiatrische crisisdienst, 140 - 149

Oorspronkelijk artikel

2016/5

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren, 351 - 360