Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: evaluatie

Onderzoeksartikel

2019/3 themanummer Onderwijs en Opleiden

C.R.M.G. Fluit, T.P.F.M. Klaassen, L. Sander, M. de Visser-Oomen, M.M. van den Hurk

Verbetering van begeleiding door supervisors; evaluatie met feedback van aiossen, 182 - 187

Korte bijdrage

2017/7

J.J.P.A. Bierbooms, C.A.G. Lorenz-Artz, E. Pols, I.M.B. Bongers

Drie jaar high en intensive care; evaluatie van ervaringen van cliënten en medewerkers en effect op gebruik van dwang en drang, 427 - 432

Oorspronkelijk artikel

2016/5

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren, 351 - 360