Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: beschermende factoren

Onderzoeksartikel

2019/12

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling, 837 - 844

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

M.H. Nagtegaal, K. Goethals, G. Meynen

De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief, 739 - 745