Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Trefwoordenregister: auditieve verbale hallucinaties

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

A. Aleman, J. Brummelman, J.J. Dlabac-de lange, S. Koops, H. Knegtering, S.F.W. Neggers, I.E. Sommer

Non-invasieve hersenstimulatie bij schizofrenie, gericht op hallucinaties en negatieve symptomen, 612 - 616

Essay

2016/2

H.J.T.M. Corstens, M.A.J. Romme

Een persoonlijke diagnose voor patiënten die stemmen horen; van symptoom naar klacht met betekenis in een context, 132 - 139

Gevalsbeschrijving

2015/9

M. Malgaz, C.F.M.G. van Kesteren, I.E. Sommer

Stemmen horen bij een volwassene met een autismespectrumstoornis, 684 - 687