Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: dialogue

Korte bijdrage

2018/4

P.J. Verhagen

Positiebepaling over religie en spiritualiteit in de psychiatrie, 263 - 267

Essay

2018/1

A. Liégeois

Een relationeel ethisch model voor het evalueren van beslissingsbekwaamheid in de psychiatrie, 29 - 36

Essay

2015/5

G.M.A. Westermann, J.M.G. Maurer

Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld, 352 - 360

Essay

2014/11

F.J. van Oenen, S. van Deursen, J. Cornelis

De rol van de psychiater; medisch, contextueel én persoonsgericht denken en handelen in de psychiatrie, 728 - 736