Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: lichte verstandelijke beperking

Onderzoeksartikel

2020/12

T. van den Hazel, R. Didden, H.L.I. Nijman, D.P. de Beurs

Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, 1022 - 1029

Onderzoeksartikel

2020/12

M.J. Delforterie, B.L. Hesper, H.L.I. Nijman, H.P.L.M. Korzilius, A. Turhan, R. Didden

De voorspellende waarde van de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) voor recidive bij (forensische) patiënten met een lichte verstandelijke beperking, 1040 - 1048

Onderzoeksartikel

2020/10

H.J.H. Smits, B.L. Seelen-de lang, H.L.I. Nijman, E.J.M. Penterman, J.G. Nieuwenhuis, E.O. Noorthoorn

Voorspellende waarde van lichte verstandelijke beperking en PTSS voor behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, 868 - 877

Onderzoeksartikel

2020/10

J. Wieland, T.P. van Hout, B. van Els, J.P.A.M. Bogers

Onderkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bij aangemelde patiënten op een algemene psychiatrische polikliniek, 860 - 867

Onderzoeksartikel

2019/6

I. Berger, M. van der Hout, A.M.C.H. Hoogenboom, E. Berger, C.L. Mulder

Aanpassingen in behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en een lichte verstande-lijke beperking; een kwalitatief onderzoek, 375 - 383

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

K. Mosk, G. Degraeve

Psychiatrische stoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid; een inleiding, 751 - 755

Overzichtsartikel

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

I.M. Hein, J. Raymaekers, E. Kres, B.J.M. Frederiks

Wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking, 766 - 772

Klinische Praktijk

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

J.E.L. Vandernagel, N. van Duijvenbode, S.W.L. van Horsen

Verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking; versterk de zorgketen, 798 - 803

Essay

2019/11 Verstandelijke beperkingen en psychiatrie

M. Knotter, A. Willems, X. Moonen

De rol van de context bij agressief gedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking, 814 - 818

Essay

2014/7

J. Wieland, S. Kapitein, M. Otter, R.W.J. Baas

Diagnostiek van psychiatrische stoornissen bij mensen met een (zeer) lichte verstandelijke beperking, 463 - 470