Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: Vlaanderen

Psychiatrie en COVID-19

2020/07

K. Goethals

De ambulante ggz tijdens de COVID-19-crisis in Vlaanderen: het kon veel beter, 523 - 527

Onderzoeksartikel

2018/6

N. Martens, M. Destoop, B. Goossens, G. Dom

Verpleegkundige somatische en farmacologische zorg binnen Vlaamse 2b-teams: een crosssectioneel verkennend onderzoek, 374 - 385

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Oorspronkelijk artikel

2014/6

E. Thys, C.I. Struyven, M. Danckaerts, M. De Hert

Stigma rond schizofrenie en autisme in de Vlaamse dagbladen, 365 - 374

Overzichtsartikel

2014/10

L. Willaert, P. Verbeke, P. Sienaert, J. De Fruyt

Irreversibele monoamineoxidaseremmers bij depressieve stoornissen: snel afgenomen gebruik in Vlaanderen, 651 - 659