Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: alcohol

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

G. Dom, W. van den Brink, A. Schellekens

Gepersonaliseerde behandeling bij stoornissen in het gebruik van alcohol en tabak, 166 - 173

Gevalsbeschrijving

2017/8

J.J.S. Rutten, H. Post, G.H. de Weert-van Oene, V.J.A. Buwalda

Refeedingsyndroom bij alcoholdetoxificatie, 494 - 498

Korte bijdrage

2016/5

S.J.W. Walvoort, A.J. Wester†, M.C. Doorakkers, R.P.C. Kessels, J.I.M. Egger

Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen in de DSM-5, 397 - 401

Korte bijdrage

2016/10 themanummer Maatschappelijk Rendement van de Psychiatrie

M. Blankers

Maatschappelijk rendement van internetinterventies bij stoornissen in het alcoholgebruik, 712 - 716

Overzichtsartikel

2014/9

F. De Groot, M. Morrens, G. Dom

Acceptance and commitment therapy (ACT) en verslaving: een literatuuroverzicht, 577 - 585

Overzichtsartikel

2014/1

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht, 32 - 39