Home

Omslag kijk verder

Trefwoordenregister: kinderen en jongeren

Gevalsbeschrijving

2018/4

E. D’hoore, P. Emmery, E. Van Roie

Een adolescente met conversiedoofheid, 268 - 271

Korte bijdrage

2015/12 themanummer Kinder en Jeugdpsychiatrie

J.A. Vorstman, E.J. Breetvelt, M.H. Hillegers, F.E. Scheepers

Psychose: symptomen en stoornissen onderscheiden bij kinderen en adolescenten, 928 - 932

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

D.M. Dhossche, L.F. van der Steen, S.M. Shettar

Katatonie bij autismespectrumstoornis; overzicht en gevalsbeschrijving, 89 - 93

Oorspronkelijk artikel

2013/8

M.E.J. Kouijzer, F. Loman, C.M. van der Feltz-Cornelis

Kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in een ggz-instelling, 599 - 608