Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: deep brain stimulation

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

M. Figee, C. Bervoets, D. Denys

Diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, 638 - 642

Korte bijdrage

2017/10 themanummer Hersenstimulatie

A.F.G. Leentjens, D. Horstkötter, G. de Wert

Ethische overwegingen bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen met diepe hersenstimulatie, 662 - 666

Korte bijdrage

2015/ 2 themanummer Bewegingsstoornissen

C.L. Mentzel, D.E. Tenback, M.A.J. Tijssen, P.N. van Harten

Ernstige, therapieresistente tardieve dyskinesie: is diepe hersenstimulatie een behandeloptie?, 125 - 131

Gevalsbeschrijving

2013/3

P. Corveleyn, B. Nuttin, L. Gabriëls

Klinische psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding bij patiënte met diepe hersenstimulatie wegens obsessieve-compulsieve stoornis, 203 - 208