Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: stadiëring

Korte bijdrage

2018/3 themanummer Personalised Medicine

A. Noteboom, L.M. Dil, H.L. Van

Is een gepersonaliseerde benadering bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis zinvol?, 174 - 184

Korte bijdrage

2012/11 themanummer Klinische Stagering en Profilering

P.C. Huijgens

Karakterisering van ziekte en zieke in de hemato-oncologie, 921 - 925