Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Trefwoordenregister: differentiële diagnostiek

Gevalsbeschrijving

2006/9

C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg, S. Schouws, P. Eikelenboom, W. van Tilburg

Het ontstaan van psychotische verschijnselen op latere leeftijd.Laat-ontstane schizofrenie of frontotemporale dementie?, 739 - 744

Overzichtsartikel

2006/9

C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg, S. Schouws, P. Eikelenboom, W. van Tilburg

Laat-ontstane schizofrenie: een dementia nonpraecox? Overzicht en aanbevelingen voor de differentiële diagnostiek, 717 - 727