Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: suïcide

Onderzoeksartikel

2020/6

K. Setkowski, R. Gilissen, G. Franx, J.K. Mokkenstorm, A. van den Ouwelant, A.J.L.M. van Balkom

Praktijkvariatie op het gebied van suïcidepreventie in de Nederlandse ggz, 439 - 447

Oorspronkelijk artikel

2016/5

M.H. de Groot, R.F.P. de Winter, W. van der Plas, A.J.F.M. Kerkhof

Pilotstudie naar kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide (KEHR); datagestuurd evalueren en leren, 351 - 360

Oorspronkelijk artikel

2016/2

A. Reynders, A.J.F.M. Kerkhof, G. Molenberghs, C. van Audenhove

Risicofactoren en beschermende factoren inzake suïcide in Nederland en Vlaanderen, 105 - 113

Korte bijdrage

2016/11

A.T. Spuijbroek, Y.M. Leezer, D.P de Beurs, R.F.P. de Winter

Het aandeel suïcides door patiënten met een stoornis waarvan de ggz-behandeling thans niet meer vergoed wordt, 803 - 808

Korte bijdrage

2008/8

S.C. de Vries, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Continuïteit van zorg na inbewaringstelling met suïcidedreiging, 533 - 538

Oorspronkelijk artikel

2007/6

M.J. Garssen, J. Hoogenboezem, A.J.F.M. Kerkhof

Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit, 373 - 381

Overzichtsartikel

2006/5

M. Eneman, B.G.C. Sabbe

Hopeloosheid bij patiënten met schizofrenie, 373 - 382

Gevalsbeschrijving

2006/10

N. D'Hulster, C. van Heeringen

Cybersuïcide. De rol van het internet bij suïcidaal gedrag, 803 - 807

Oorspronkelijk artikel

2004/9

E. de Heyn, G. Pieters, S. Joos, V. de Gucht

Ervaringen van psychiaters in opleiding in Vlaanderen met suïcide van patiënten1, 579 - 588

Essay

2002/10

H.M. van Praag

Teleurstellingen, 693 - 702

Korte bijdrage

2000/2

H.J. Kolthof, N. Schutter, E. Hoencamp

Hoe kunnen psychiaters in opleiding omgaan met de emotionele aspecten van agressie en suïcide?, 117 - 120

Oorspronkelijk artikel

2000/2

E. Blaauw, M. van der Voort, A.J.F.M. Kerkhof

Bedreigingen, pesterijen en suïcidaliteit in detentie, 73 - 83