Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: dubbele diagnose

Overzichtsartikel

2019/10

A. Neven, J. de Jong, B.H. Pieterse

De medicamenteuze behandeling van PTSS en een comorbide stoornis in alcoholgebruik: een systematische literatuurstudie, 692 - 701

Korte bijdrage

2018/2

A. Neven, A. van Wamel, W. van den Brink

Stagering en profilering van patiënten met een dubbele diagnose, 114 - 119

Oorspronkelijk artikel

2012/6

J.E. van Horn, M.J. Eisenberg, S. van Kuik, G.M. van Kinderen

Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers, 497 - 507

Gevalsbeschrijving

2012/4

L.W.J. van Rens, G.H. de Weert-van Oene, A.A. van Oosteren, C. Rutten

Klinische behandeling van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met ernstige dubbele diagnose, 383 - 388