Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: anti-NMDA-receptor encephalitis

Gevalsbeschrijving

2012/5

C. Creten, S. van der Zwaan, R.J. Blankespoor, A. Maatkamp, S. Klinkenberg, V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, J. Nicolai, D.M. Dhossche, J. van Os, J.N.M. Schieveld

Anti-NMDA-receptorencefalitis: een nieuwe as III-stoornis in de differentiaaldiagnose van desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, vroeg optredende schizofrenie en laat optredend autisme, 475 - 479

Gevalsbeschrijving

2012/3

J.A. Waas, A.H. Storm

Anti-NMDA-receptorencefalitis; een nog te onbekend neuropsychiatrisch ziektebeeld, 279 - 283