Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: SMI

Oorspronkelijk artikel

2015/6

D. Wiersma, E. Visser, M. Bähler, R. Bruggeman, P.A. Delespaul, M. van der Gaag, L. de Haan, I.P.M. Keet, Y. Nijssen, J. van Os, G.H.M. Pijnenborg, C. Slooff, W. Swildens, A.E. de Vos, J. van Weeghel, L. Wunderink, C.L. Mulder*

Functionele remissie bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening; psychometrische eigenschappen van een nieuw ROM-instrument, 395 - 404

Korte bijdrage

2012/2 themanummer ROM

C.L. Mulder, H.E. Kortrijk

De invloed van de duur van behandeling op het interpreteren van ROM-metingen bij ACT, 191 - 196