Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: psychiaters

Onderzoeksartikel

2019/4

G.E.M. Penders, A. van Nispen tot Pannerden, G. van Loenen, S. van de Vathorst, F.M.M.A. van der Heijden

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten; wat vinden aiossen psychiatrie?, 248 - 256

Oorspronkelijk artikel

2012/1

J.M. Voermans, H.L. Van, J. Peen, M.W. Hengeveld

Het bespreken van seksuele problemen door psychiaters en aiossen, 9 - 16