Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: ingrijpmedicatie

Korte bijdrage

2017/3

J. Claeys, C. Bervoets, J. De Fruyt

Clotiapine als acute ingrijpmedicatie: nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing, 175 - 180

Overzichtsartikel

2013/3

L. Budiharto, J. De Fruyt

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: nog steeds een plaats, 183 - 192

Overzichtsartikel

2011/10

M. Bak, J. van Os, M. Marcelis

Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingen, 727 - 737