Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: SOAS-R

Oorspronkelijk artikel

2013/2

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie, 93 - 100

Oorspronkelijk artikel

2011/10

N. Mudde, H. Nijman, W. van der Hulst, J. van den Bout

Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de HCR-20, 705 - 713