Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Trefwoordenregister: euthanasie

Onderzoeksartikel

2019/4

S.M.P. van Veen, F.W. Weerheim, M. Mostert, J.J.M. van Delden

Euthanasie van Nederlandse psychiatrische patiënten in 2015-2017, 241 - 247

Onderzoeksartikel

2019/4

G.E.M. Penders, A. van Nispen tot Pannerden, G. van Loenen, S. van de Vathorst, F.M.M.A. van der Heijden

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten; wat vinden aiossen psychiatrie?, 248 - 256

Onderzoeksartikel

2019/1

E. Ettema, C. Gijsbers van Wijk, S. Hulst, G. Widdershoven

Ervaringen en wensen van familieleden bij het omgaan met een verzoek om levensbeëindiging in de psychiatrie. Een checklist voor behandelaars, 32 - 40

Essay

2011/8

A.P. de Boer, T.I. Oei

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus, 543 - 550