Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: attitude

Oorspronkelijk artikel

2015/7

L.C. van Boekel, E.P.M. Brouwers, J. van Weeghel, H.F.L. Garretsen

Stigmatisering van patiënten met een verslaving en de gevolgen voor de hulpverlening: een systematisch literatuuronderzoek, 489 - 497

Oorspronkelijk artikel

2011/8

O.M. den Held, I.R.H.J. Hegge, D.J.F. van Schaik, A.J.L.M. van Balkom

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie, 519 - 530

Overzichtsartikel

2011/12

K. Adriaensen, G. Pieters, J. De Lepeleire

Stigmatisering van psychiatrische patiënten door huisartsen en studenten geneeskunde: een literatuuronderzoek, 885 - 894