Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Trefwoordenregister: enquête

Korte bijdrage

2017/12

B. Verwey, J.H.A.M. Tuerlings, J.A. van Waarde

Elektroconvulsietherapie in Nederland: de praktijk in 2015 vergeleken met die in 2008, 775 - 779

Korte bijdrage

2016/6

M.C. van der Laan, T. Rietveld, S.B.B. de Boer

Hoe beleven opgenomen adolescenten separatie en andere vormen van dwang?, 471 - 475

Oorspronkelijk artikel

2014/11

G.E. van Son, R. Quek, A.J Fogteloo, E.F. van Furth

Criteria voor opname van volwassenen met anorexia nervosa op een interne afdeling van een algemeen ziekenhuis; enquête onder internisten, 708 - 716

Korte bijdrage

2012/4

S.J. Timmer, G. Glas

Pillen voor de psych(e); een exploratief onderzoek naar neuro-enhancement onder Nederlandse psychiaters en artsen, 371 - 376

Oorspronkelijk artikel

2011/7

G.F. Koerselman, J.H. Smit, W. van Tilburg

Een onderzoek naar arbeidssatisfactie onder Nederlandse psychiaters, 393 - 403