Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Trefwoordenregister: longitudinaal

Oorspronkelijk artikel

2012/1

R. de Graaf, M. ten Have, S. van Dorsselaer

Opzet van de bevolkingsstudie NEMESIS - 2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2, 17 - 26

Oorspronkelijk artikel

2011/6

G. Overbeek, A. Vermulst, R. de Graaf, M. ten Have, R. Engels, R. Scholte

Positieve levensgebeurtenissen en stemmingsstoornissen: longitudinaal bewijs voor een chaotische-levensloophypothese, 321 - 332