Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Trefwoordenregister: longitudinaal

Proefschriftartikel

2020/12

D. Jacobs, J. Steyaert, K. Dierickx, K. Hens

Hoe ouders en hulpverleners een diagnose autismespectrumstoornis van een jong kind ervaren: een klinisch-ethische studie, 1059 - 1066

Oorspronkelijk artikel

2012/1

R. de Graaf, M. ten Have, S. van Dorsselaer

Opzet van de bevolkingsstudie NEMESIS - 2 Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2, 17 - 26

Oorspronkelijk artikel

2011/6

G. Overbeek, A. Vermulst, R. de Graaf, M. ten Have, R. Engels, R. Scholte

Positieve levensgebeurtenissen en stemmingsstoornissen: longitudinaal bewijs voor een chaotische-levensloophypothese, 321 - 332